Algemene info

Het doel van sponsoring bestaat erin de kansen op ontwikkeling van kinderen en jongeren in achtergestelde situaties te verhogen en zo te bouwen aan een betere toekomst. De nadruk ligt bij de besteding van sponsorgelden op educatie. Concreet betekent dit dat de sponsorgelden een hulp betekenen bij het bekostigen van schoolkosten. In de rand hiervan kan ook een antwoord geboden worden op vragen die onrechtstreeks de kansen op educatie verhogen: verbeteren thuissituatie, materiële middelen, voeding, …

Bij de selectie en opvolging van kinderen en jongeren die in aanmerking komen voor sponsoring zijn volgende sleutelbegrippen belangrijk:

Effectieve nood: dit betekent dat de kansen op educatie zonder financiële steun aanzienlijk zouden verminderen of onbestaande zouden zijn.

Duurzaamheid: sponsoring moet als gevolg hebben dat kinderen en jongeren effectief een weg afleggen die hun maatschappelijke kansen verbetert.

Eindigheid: Op een bepaald moment moeten gesponsorde kinderen en jongeren als jongvolwassenen (na de “schoolloopbaan”) voldoende troeven in handen hebben om zelfstandig hun weg verder te gaan en hun toekomst uit te bouwen.

Controleerbaarheid: Op elk moment moeten tussentijdse resultaten zichtbaar zijn: worden de sponsorgelden correct besteed? Is er groei merkbaar?

Nauw contact met betrouwbare contactpersonen maakt het mogelijk de evolutie van elk kind ter plaatse van nabij op te volgen. De werkmethoden van tussenpersonen worden in overleg met de Vreugdezaaiers bepaald én zijn op elk moment controleerbaar.

 

Schoolmeisjes achterkant