Sponsoring

“Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty”
– Mother Teresa

Door een kindje financieel te sponsoren, geeft u het niet alleen kansen op een betere toekomst, u geeft het ook de boodschap mee dat het waardevol is.
Armoede omvat namelijk veel meer dan alleen een gebrek aan financiële middelen. Armoede zorgt ervoor dat kinderen opgroeien met een negatief zelfbeeld en een gebrek aan een gezond gevoel van eigenwaarde. Kinderen in armoede missen hierdoor perspectief en groeien op tot volwassenen zonder hoop.
Een sponsor uit een ver land die hen ondersteunt en toont dat er iemand om hen geeft, doet wonderen voor zo’n kind. Het leert hen dat ze er mogen zijn, dat ze waardevol zijn en het stimuleert hen om hun best te doen op school en zo te bouwen aan een hoopvolle toekomst!

Hoe gaat sponsoring in z’n werk?

Voor een jaarlijkse bijdrage van slechts €170, zorgt u ervoor dat er een kind naar school kan gaan, dagelijks een warme maaltijd krijgt en medisch en sociaal wordt opgevolgd. De betaling kan gebeuren wanneer u wil: in z’n geheel, driemaandelijks, zesmaandelijks… U krijgt hiervoor van ons een fiscaal attest zodat u uw sponsorbijdrage kan inbrengen in uw belastingaangifte.

Indien u wenst, kan u uw voorkeur voor een jongen of meisje en de leeftijd doorgeven. U kan een kindje sponsoren vanaf de kleuterklas tot het einde van de middelbare studies. Sponsoring is steeds op vrijblijvende basis en kan door u op elk moment beëindigd worden.

Als u beslist om te sponsoren, krijgt u van ons de achtergrondinformatie van het kind, een foto van het kind en de familie en de gegevens (adres en e-mail) van de contactpersoon in India. Op die manier kan u indien u wenst met uw sponsorkindje corresponderen. U kan bvb. een briefje of kaart, tekening van uw eigen kind, kerst- of verjaardagswensen in eenvoudig Engels naar uw sponsorkind sturen. Vertaling (Nl-Eng of Eng-Nl) is altijd mogelijk.

Jaarlijks sturen wij u ook een evaluatieverslag. Dit bevat o.a. de schoolresultaten van uw sponsorkind, recente foto(‘s) en een brief of tekening.

Ten slotte ontvangt u als sponsor tweemaal per jaar onze nieuwsbrief. Hier leest u alles over het reilen en zeilen bij De Vreugdezaaiers.

U wilt een kindje sponsoren?

Aarzel niet en zaai nu vreugde en hoop in een kinderhart!
Vul hier je gegeven in of contacteer ons bij vragen.

 Alvast bedankt voor uw interesse en steun!

Meisje met boekentas