Over ons

In ’58 reist Pater Delooz, franciscaan, als diocesaan proost i.o.v. NCMV en CMBV naar Rwanda, waar hij in contact komt met de Witte Zusters van Afrika, die er een weeshuis runnen voor Mulatten-weeskinderen. Op vraag van die zusters zoekt Pater Delooz in België onthaalgezinnen voor deze kinderen die anders in de onafhankelijkheidsstrijd zullen vermoord worden. Gezien er onvoldoende gezinnen zijn, biedt Barones della Faille in Brugge een kasteel aan om deze kinderen op te vangen. In ruil wil de barones van Pater Delooz medewerking voor haar Parijse werking: kinderen uit de Bidonvilles uit Parijs een opvang bieden in Belgische (en Nederlandse) onthaalgezinnen, tijdens de vakantieperiodes. Pater Delooz geeft zijn akkoord.

 

Parijse kinderen

 

Vele (kinderloze) onthaalgezinnen wensen blijvend voor deze vakantiekinderen voorgoed te zorgen. Dit kan echter niet, gezien deze kinderen nog ouders hebben. Bijgevolg gaat Pater Delooz op zoek naar echte adoptiebronnen.

Eind jaren ’60, ontmoet hij bij Baron Coppee (Brussel) Mother Teresa en spreekt over de adoptieplannen. Mother Teresa stelt voor dat de Pater zelf naar India komt om contacten te leggen. Dit heeft resultaat en rond Kerstmis ’70 komen de eerste adoptiekinderen aan. Aanvankelijk wordt alleen gewerkt met de weeshuizen van Mother Teresa. Door de stijgende vraag, worden er ook contacten gelegd met andere weeshuizen.

 

Mother Theresa - Father Delooz

 

Op deze manier zijn tak 1 (adoptie) en tak 2 (opvang vakantiekinderen uit Parijs) van de werking tot stand gekomen.
Deze opvang van vakantiekinderen is sinds 2012 op basis van financiële redenen stopgezet.
De erkenning voor de Vlaamse Centrale Autoriteit van de werking “Adoptie” werd eind 2011 niet verlengd omwille van onvoldoende adopties. Talloze families en vrijwilligers hebben in de voorbije jaren zeer veel liefde en warmte gebracht in het hart van duizenden kinderen. Deze werking werd op 1 april 2012 doorgegeven aan adoptiedienst ‘Ray of Hope’. Voor meer inlichtingen i.v.m. adoptie en nazorg : www.rayofhope.be

De verantwoordelijken in de weeshuizen wezen er echter op dat er nog veel kinderen geen wees zijn – en dus niet in aanmerking komen voor adoptie – maar met financiële hulp ook een toekomst kunnen opbouwen.
Op hun beurt bevelen deze instituten ook andere adressen aan voor sponsoring.
Zo ontstond in 1976 de 3de activiteit van de Vreugdezaaiers, namelijk financiële adoptie of sponsoring.

 

Schooljongetjes

 

De verantwoordelijke contactpersonen worden echter regelmatig van locatie verplaatst. Van overste van een instituut/weeshuis worden ze soms verantwoordelijke van een school of andere locatie. Vandaar dat er regelmatig aanvraag binnen komen van deze of andere personen om naast homes ook scholen en andere projecten te steunen. Zo ontstaat in de loop der jaren ook de projectwerking.

 

Food project

 

De activiteiten sponsoring en projectwerking zijn ondergebracht in de vzw De Vreugdezaaiers – VSKO (Vreugdezaaiers, steun aan kinderen uit ontwikkelingslanden) die gemachtigd is tot het uitreiken van fiscale attesten.

De Vreugdezaaiers blijft de werking van de financiële adoptie (sponsoring) en de steun aan projecten in India verder zetten en staat borg voor een correcte en eerlijke opvolging.

Het Vreugdezaaiers filmpje geeft een visuele impressie van het belang van sponsoring in het leven van een kind.