Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen bij De Vreugdezaaiers.

De nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar: in het voorjaar (april-mei) en in het najaar (oktober-november) .

Schenkers en actieve sponsors zullen deze automatisch ontvangen.
Een vrijblijvende bijdrage is uiteraard zeer welkom.

Geïnteresseerden (die geen sponsor of schenker zijn) kunnen de nieuwsbrief ontvangen mits een kleine bijdrage van (min.) 7 euro per jaar.

Het rekeningnummer hiervoor is :

Iban : BE59 4460 0052 2126
Bic : KREDBEBB

Met veel dank voor uw interesse en steun!

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen.

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen.

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen.

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen.

nieuwsbrief-najaar-2016

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen.

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen.

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen.

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen.

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen.

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen.

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen.

*In onze vorige nieuwsbrief (najaar 2014) plaatsten we een Engelstalig artikel: Abraham Lincoln’s letter to his son’s teacher.

lincoln

Hieronder de vertaling naar het Nederlands:

Brief van Abraham Lincoln aan de leraar van zijn zoon.

Mijn zoon zal moeten leren, ik weet het, dat niet alle mensen rechtvaardig zijn, dat niet alle mensen eerlijk zijn.
Maar leer hem ook dat voor iedere schurk er een held is, dat voor iedere zelfzuchtige politicus er een toegewijde leider is. Leer hem dat er voor iedere vijand een vriend is.

Houd hem weg van afgunst, als u kunt. Leer hem het geheim van het stille lachen binnenin.

Laat hem al vroeg ontdekken dat de bullebakken het gemakkelijkst te bespelen zijn.
Leer hem, als u kan, het wonder der boeken… maar geef hem ook rustig de tijd te peinzen over het eeuwige mysterie van vogels in de lucht, bijen in de zon en bloemen op de helling van een groene heuvel.

Op school, leer hem dat het veel eervoller is te falen dan te bedriegen.
Leer hem vertrouwen te hebben in zijn eigen ideeën, zelfs als iedereen hem zegt dat ze verkeerd zijn.
Leer hem vriendelijk te zijn voor aardige mensen en hard voor harde mensen.

Probeer mijn zoon de kracht te geven niet zomaar achter de massa aan te lopen.
Leer hem naar alle mensen te luisteren, maar leer hem ook alles wat hij hoort te filteren door de zeef van de waarheid en alleen het goede te bewaren van wat hij hoort.

Leer hem, als u kunt, hoe te lachen als hij verdrietig is.
Leer hem dat er geen schande is in tranen.
Leer hem te spotten met de cynici en voorzichtig te zijn met al teveel lieftalligheid.
Leer hem zijn kracht en zijn verstand te verkopen aan de hoogste bieder, maar nooit een prijs te zetten op zijn hart en ziel.

Leer hem zijn oren te sluiten voor een joelende menigte en fier te vechten als hij denkt het bij het rechte eind te hebben.
Wees aardig voor hem, maar liefkoos hem niet, want alleen de vuurproef maakt fijn staal.

Laat hem de moed opbrengen om ongeduldig te zijn maar tevens geduld hebben om moedig te zijn.
Leer hem altijd subliem geloof te hebben in zichzelf, want dan zal hij ook een subliem geloof hebben in de mensheid.

Dit is een zware opdracht, maar zie wat u kan doen. Hij is toch zo’n fijne kerel, mijn zoon!

Abraham Lincoln

 

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen.

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen.

Nieuwsbrief

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen.