Giften & Projecten

Hebt u een bestemming in gedachten voor een gift of laat u De Vreugdezaaiers kiezen aan welk project uw gift besteed wordt, de volgende sleutelbegrippen worden in beide gevallen toegepast:

Duurzaamheid: gesteunde projecten moeten op lange termijn een structurele leniging van een reële nood helpen bewerkstelligen. We willen niet aan symptoombestrijding doen, maar degelijke antwoorden bieden op lange termijn.

Continuïteit: gesteunde projecten kaderen bij voorkeur in continue en betrouwbare relaties, zodat de projecten volgbaar zijn en indien nodig bijgestuurd kunnen worden.

Betrokkenheid van de lokale gemeenschap: we willen projecten begiftigen die een steentje bijdragen tot de ontwikkeling van de lokale bevolking. Omdat we niet willen bouwen aan ivoren torens, is een vorm van inspraak van de lokale gemeenschap een ideaal dat zeker nagestreefd wordt.

Controleerbaarheid: projecten dienen transparant te zijn zodat de evolutie ervan en de besteding van gelden steeds traceerbaar zijn.

Daarnaast is nauw contact met projectverantwoordelijken ter plaatse immens belangrijk. Op elk moment moet het geloof in hun bonafide ingesteldheid staande kunnen blijven.
Wanneer aan deze voorwaarden voldaan is, gaan wij graag in op vragen rond giften zowel voor kleinschalige als grootschalige projecten.

-foto 2 bij giften