Fiscale Attesten

De Vreugdezaaiers VSKO vzw is gemachtigd tot het uitreiken van fiscale attesten.

Uw sponsorbijdragen en giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf een jaarlijks totaal bedrag van €40,00.

Het attest wordt u per post bezorgd rond februari van het jaar volgend op de storting, zodat u het op uw belastingaangifte kan vermelden.

Attesten staan op naam van de titularis van de rekening. De belastingvermindering bedraagt 45% van het gestorte bedrag.