– Een vroegtijdige exit

Soms gebeurt het dat een kind uit het sponsorprogramma stapt voordat het zijn/haar studies beëindigd heeft. Dit kan een teleurstelling zijn voor de sponsor omdat die zich geëngageerd heeft om het kind te helpen een diploma te behalen.

Daarom geven we graag een woordje uitleg over waarom dit kan gebeuren.

De financiële adoptie kan door het instituut vroegtijdig beëindigd worden als blijkt dat de financiële situatie van het gezin verbeterd is, wanneer zij verhuizen en onbereikbaar zijn voor opvolging of wanneer ze zich niet houden aan de afspraken.

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat de sponsorkinderen uit een andere cultuur komen. Een andere cultuur houdt een andere manier van denken en beslissingen maken in. Soms beslist een familie om plots te verhuizen omdat de vader kansen op werk ziet in een andere staat. India is een groot land en vaak is het voor de zusters onmogelijk om contact te blijven onderhouden met een familie die naar een andere staat verhuist. In zo’n geval kunnen we enkel hopen dat de verbeterde economische situatie van het gezin de ouders in staat zal stellen om zelf de schoolkosten van de kinderen te dragen en kan het kind toch z’n scholing afwerken.
Soms komt een kind na de vakantie niet meer opdagen en is de reden niet bekend. Kinderen worden soms thuisgehouden om mee te helpen in het huishouden of op het land. We willen echter benadrukken dat het hier om uitzonderlijke gevallen gaat en vertellen er graag bij dat elk jaar dat een kind dankzij de steun van zijn sponsor heeft kunnen studeren, een gewonnen jaar is! Elk jaar extra dat zo’n kind naar school kon gaan is een meerwaarde voor z’n toekomst en heeft zonder twijfel een positieve stempel gedrukt op zijn/haar leven.

Mocht dit gebeuren met uw sponsorkind, dan vragen wij u geheel vrijblijvend of u een ander kind de kans wilt geven om te studeren in de plaats van het vorige kindje.

Ook willen we vermelden dat de sponsor-ouder ook zelf de sponsoring op elk ogenblik kan beëindigen.

Wij danken u alvast om samen met ons te bouwen aan een hoopvolle toekomst voor elk kind.

 

P1220521 copy