– De impact van een brief

Sommige sponsors houden ervan om te schrijven naar hun sponsorkind. Schrijven is geheel vrijblijvend maar mocht u het overwegen, hieronder een aantal tips.

Vermeld steeds uw dossiernummer + uw naam en de kindnaam duidelijk op de brief/mail. Dat maakt het voor de verantwoordelijken ter plekke makkelijker om te weten van wie de correspondentie komt en voor wie hij bedoeld is. Neem gerust contact met ons op mocht u twijfelen aan uw dossiernummer. Brieven worden altijd aan de verantwoordelijke contactpersoon gericht. Deze informatie vindt u terug op de eerste brief waarin het kind aan u voorgesteld werd of op het evaluatieverslag. U mag ons hiervoor ook contacteren, dan bezorgen wij u de correcte naam en (e-mail) adres.

Een brief of kaartje ontvangen is altijd een positieve ervaring voor een sponsorkind.
Schrijf indien mogelijk in eenvoudig Engels. Als uw sponsorkind te jong is en nog geen Engels verstaat, zal de verantwoordelijke helpen met de vertaling. Indien u zelf vertaling van uw brief van het Nederlands of Frans naar het Engels wenst, mag u altijd het kantoor van de Vreugdezaaiers contacteren.

Mag u een brief terug verwachten?
Samen met het jaarlijks evaluatieverslag en de schoolresultaten ontvangt u een brief (of tekening) van uw sponsorkind. Hoe persoonlijk het kind op uw brief zal antwoorden, hangt af van de leeftijd van het kind. Wij kunnen niet garanderen dat het kind alle vragen in uw brief beantwoord of reageert op wat u geschreven heeft. Wel kunnen we garanderen dat een brief, kaartje of foto van de sponsor ontvangen het kind bemoedigt en het warme gevoel geeft dat iemand om hem/haar geeft.

Hou altijd rekening met de leeftijd van uw sponsorkind. Jonge kinderen hebben misschien meer aan een mooie kaart, foto van uzelf of uw gezin of tekening van uw eigen (klein)kinderen.

Houd uw tekst eenvoudig, vertel bijvoorbeeld over uw hobby’s, gezin, werk, feestdagen of verjaardagen, uw huisdieren, weetjes of feiten over België etc.
Schrijf liever niet over uw auto, de grootte van uw huis of andere materiële zaken die in groot contrast staan met de leefwereld van het kind.

Moedig het kind aan om goed z’n best te doen op school en becommentarieer positieve zaken zoals goede prestaties in zingen, dansen, loopwedstrijdjes of goede schoolresultaten.
Uw sponsorkind zal die positieve woorden in z’n hart sluiten en dit werkt als een stimulans om verder zijn/haar best te doen.

Zend geen geld of andere waardevolle spullen samen met de brief. De kans dat geld of spullen die per post verstuurd worden uw sponsorkind bereiken is heel klein. Bij de douane worden brieven soms geopend en waardevolle inhoud kan verdwijnen voor de brief bij de school aankomt.

Wij wensen u veel plezier met schrijven maar willen nogmaals vermelden dat dit geheel vrijblijvend is.
Contacteer ons gerust bij vragen.
DSC05844